Aidoma aidoma doldora aidoma


aidoma aidoma doldora aidoma!
balaurii zac deja înfrânţi,
slovele împestriţează negrul de odinioară -
căi maculate de paşi mai sprinteni ca ai mei!
aidoma aidoma doldora aidoma!
plagiez claviaturi de suflete,
dar jinduiesc după bemoluri genuine,
nu doar permutări ale aceleiaşi carafe!
aidoma aidoma doldora aidoma!
pe întocmai vedea-l-aş spânzurat,
vedea-m-aş aciuită-ntr-un crenel
de neîncenuşată prospeţime!
aidoma aidoma doldora aidoma!
sufoca-mi-voi răstălmăcirile
sau sufoca-mă-voi în ele,
trântindu-mi chepeng devenirii