Creaţii în limba română

Creaţii în limbi străine

Bildungsroman Camera obscura
Înclinat, clătinat I crave for my voice
Nuntire Rhetorics
Anin Doubt
Greva fiinţelor de hârtie Estrangement
O cartografie a spiritului Multiple Personality
Sunt o sofistă My greatest fear
Ulei pe pânză A travers une rose
Scârţâit Tu sais
Zece întrebuinţări ale unei călimări Impression, soleil couchant
Urban  
Caduc  
Izbuc  
Odor de geamlâc  
Zaplaz  
Ţipenie  
Aidoma aidoma doldora aidoma  
Se cheamă că mi-a fost frig  
Chilie chilie cochilie chilie  
Reculegere  
Cu părul stins şi ochiul nins  
Litere ibovnice  
De ce?  
Deşertare  
Rozători  
Origami  
În cinstea-ţi îmi plec urechea la pământ  
Anevoios  
Rafale de clepsidră (eseu cu temă impusă)  
Viaţa?  
Sărutul  
La trei palme şi un geam  
Palimpsest  
Răsucire  
Tu nu mă înţelegi  
Cuib de felinar  
Emisfere  
Inflorescenţă  
Spleen balcanic  
Şfichi  
Răgaz sibilic  
Autumnală  
Axiomă  
burlesc zburlesc  
Ţi-o fi fiind jind  
se închid  
Şi troina şi troina şi totuşi şi tot uşi  
Răspântia cea cu lespezi de eter  
Dimineaţă presesiune  
Perioada albastră  
Cădere  
Săpături  
Caravanserai  
Dor  
Ars  
Spleen răfuit  
Buletin de status quo  
Repetiţia