Ars


Mi-a ars umărul cu care mă uitam în urmă
mi-a ars povara umărului prea scund şi uitat
mi-a ars şi fandosirea umărului gaică de urcuş
şi pudoarea umărului
încovrigat peste un trup tremurând.

Aşadar am ars şi mi-am revenit
mi-am făcut loc în mine
loc de un negru mănos şi reavăn şi simplu
prin care să pot să plutesc
graţios de postumă.