Înclinat, clătinat


Mi-am crestat pe coaste beţigaşe
înclinate, clătinate,
în care am deşertat
foşnetul vostru desperecheat
strămutat din coridor în coridor.
Din aşchiile căzute,
înclinat, clătinat,
am împletit un cer cu boltă joasă
ce se zbate
când trohaic,
când iambic,
sub pulsul neşlefuit
al aducerilor aminte.
Înclinată, clătinată.
Înclinată, clătinată.
Înclinată, clătinată...