Nuntire


Şi pe sub crenelurile pieptănate de vreme,
toate strădanie şi zor de când se ştiu,
locuite sau nu,
suiş, proptiş, grăpiş, suiş;

Şi pe sub crenelurile pieptănate de vreme,
pe pământul dumicat al ierbii dumicat al pământului,
şi-au găsit furnicile să-şi facă nunta,
cu cele din urmă răzvrătiri solare
cusute pe aripile de-o zi.

Şi pe sub crenelurile pieptănate de vreme,
umbrele sunt generoase,
căci reunesc arcadele ombilicale
într-o sincopă măreaţă,
ieşită din planurile
arhitecţilor originari.

Şi pe sub crenelurile pieptănate de vreme,
alaiul trece solzos şi cu aplomb,
cu scuturile sale moi toate în formaţie,
inexplicabil duh scăpărător,
duh de râu căţărător.
Şi umbrele sunt generoase,
căci şi-au lepădat petalele cele mai de soi
pentru a fereca în picotire
tot împrejurul nunţii,
făcându-i loc să treacă
pururi pe sub crenelurile pieptănate de vreme.