Răsucire


Întoarce capul către mine.
Ce arcuire de încordări surde!
Tensiunea urnirii lor
din capitelurile încrustate de timp
s-ar putea să le macine niţeluş,
s-ar putea să te trezeşti
cu câteva boabe de nisip
în căuşul braţelor.

Şi, cine ştie, poate tocmai atunci
să se işte o boare într-atât cât să simţi
măruntaiele unui parfum înstrăinat
răscolite prin atare boabe.

Aşa, întoarce capul către mine.
Fă un efort, de dragul tendoanelor tale
prea dorice şi oropsite.
Întoarce-l ca să vezi
cum deja am purces să mă îndepărtez.