Şi troina şi troina şi totuşi şi tot uşi


Troina,
     troina,
        treacăt,
            tern.
Aşa mă preumblam, şi cu cât sârg
prăpădit,
prin atolul meu de griji.

Şanţurile ce-l făceau atol
tot eu le prăvălisem,
jelisem, scrijelisem.
Şi totul cu tălpile mele buimace
şi ştiutoare doar de neant.

Troineam surzenie
şleampătă
    şleampătă
        şleampătă
prin troienele de râs dumnezeiesc

prin scobiturile de slove
bătute-n lung şi-n lat
    -n lung şi-n cat
        -n lung şi-n înecat
prin pudriera mătrăşirii

potrivnică
viiturilor de buruieni
ce n-au răbdat să-mi
năclăiască
şoapta de cântec.

Şi totuşi l-ai auzit,
    şi totuşi eşti,
        şi tot uşi, şi tot uşi,
şi ne-ai îmbrăţişat troinele
şi în troiţă
tu le-ai prefăcut.