Urban


Un caldarâm
scuipa însângerat ecou
peste surzenia trecătorilor.
Irizaţii publicitare
se năpusteau peste lună,
rostogolind-o
în furnalele lor bolborosinde
şi – triumf – se bălăceau apoi
în băltoace suferinde de cataractă.
Un felinar ştirbea în lumina reflectoarelor
şi săpa disperat
după zăcăminte de întuneric.
Îmi pusesem în gând să ajung într-un loc
unde să pot vedea aburii paşilor tăi
ţâşnind din piatra cubică ce i-a înmormântat.
Numai că... m-am rătăcit
prin ghemul ăsta de năluci
şi, fir-ar,
mi-am julit împlinirea.