Zaplaz


Zaplaz răsfrânt peste obârşie:
dislocat din sternul de asfalt,
plămădit din vrac de ctitoriri,
împlântat în amnezie,
şuierând verzuiul depărtărilor;
Zaplaz menit s-alunge
un ţanţoş simulacru,
un sânge prea diluat,
un trai argotic şi tardiv,
un surghiun înecăcios;
Zaplaz menit să apere:
purcederi scobite de promoroacă,
ademenind din cotor de zare,
ochi în miez de aripi înnegriţi de suflul candelelor,
fluturi încălziţi în palmă pe creste fugare.
Paranteze rotunde
zvârlite în grumazul încruntării de afară.
Zaplaz răsfrânt peste obârşie.