Inspirată după lucrarea omonimă a filosofului grec Teofrast, opera literară Caracterele a fost scrisă pe la sfârşitul secolului al XVII-lea, constituind o veritabilă tipologie a moravurilor epocii sale şi, prin extensie, identificându-se cu toate generaţiile.
  1. Caracterele de Jean de la Bruyère
  2. George Călinescu
  3. Albert Camus
  • Modestia este pentru merit ceea ce sunt umbrele pentru chipuri, într-un tablou: îi da putere şi relief.

  • "Gloria sau meritul unor oameni stă în a scrie bine; al altora - în a nu scrie deloc."

  • Nu există pe lume decât două chipuri de a te ridica: ori prin propria ta dibăcie, ori prin nătângia celorlalţi.

  • "Dacă viaţa este nefericită, este greu de suportat; daca este fericită, e îngrozitor să o pierzi. Ajungi la acelaşi rezultat."

  • Nu există bun care să nu le fie oamenilor mai drag de păstrat şi pe care să nu-l cruţe mai puţin decât propria lor viaţă.

  • "Nu există pentru om decât trei evenimente: naşterea, vieţuirea şi moartea; nu simte când se naşte, suferă că trebuie să moară şi uită să trăiască."