Noi lămpi... sper să răsară în calea cât mai multor călători.
În cazul în care am avut acces la operă în limba originală, am considerat că ar fi o impietate să traduc.
Un nou post-scriptum explicativ... Rândurile surprinse în fotografia de la sfârşitul paginii pot fi admirate în original la British Museum, Londra.
 1. Caracterele de Jean de la Bruyère
 2. George Călinescu
 3. Albert Camus
 • Să te laşi purtat de vânt este o ambiţie de frunză moartă. (Gustave Thibon)
 • Nedreptăţile scrie-le pe nisip, iar binefacerile, pe marmură.
 • Când marea e liniştită, oricine îi poate fi cârmaci. (Syrus)
 • Dar nu e oare asta fericirea însăşi? Această iluzie după care gonim pe vastitatea unei câmpii pe care lăsăm, moarte, bucăţi din sufletul nostru, până când ne pierdem, istoviţi, dincolo de orizont?... (Marin Preda, "Cel mai iubit dintre pământeni")
 • Les gens se tuent parce qu’ils ne reçoivent plus que des publicités par le poste. (Frédéric Beigbeder, “99 francs (14,99 euro)”)
 • Un om poate fi zdrobit de oricine e destul de puternic, dar de învins se învinge singur. (Ernest Hemingway)
 • A umple ceasul; a-l umple şi a nu lăsa nici o crăpătură pentru regrete - aceasta este fericirea. (Ralph Waldo Emerson)
 • Cel mai mare vrăjmaş al nostru suntem noi înşine. (Nietzche)
 • Trebuie sa strângi pietrele ce ţi se aruncă; sunt începutul unui piedestal. (Hector Berlioz)
 • Cuvintele sunt păsări sălbatice; o dată scăpate, nu le mai poţi prinde. (Jean Simard)
 • Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa. Inteligenţa are limitele ei, pe când prostia nu. (Umberto Eco)
 • Există doua feluri de oameni: cei care fac istoria şi cei care i se supun. (Camillo Jose Cela)
 • Adevărul le foloseşte celor care-l ascultă, dar le face rău celor care-l spun. (Winston Churchill)
 • Stelele nu se tem că ar putea fi luate drept licurici. (R. Tagore)
 • Viata e un povârniş cu un capăt în cer şi cu celălalt în neant. Omul trebuie să facă imense sforţări să stea în picioare, iar când a început prăvălirea, nimeni nu-i mai poate reda echilibrul. (Liviu Rebreanu, "Pădurea spânzuraţilor")
 • Ce s-a întâmplat cu noi? Omul este visul unei umbre. Dar atunci cand zeii îndreaptă o rază asupra lui, un sclipet strălucitor îl învăluie, iar existenţa lui devine dulce.(Pindar, sfarsitul celei de-a opta "Pithice")
 • Idei blestemate! Fără ele suntem orbi, cu ele ne înstrăinăm de noi înşine! (Marin Preda, "Cel mai iubit dintre pământeni")
 • De idoli nu trebuie să te atingi, că-ţi rămâne poleiala pe mâini. (Gustave Flaubert, Madam Bovary)
 • Fără contrarii nu poate exista progres. Atracţia şi Repulsia, Raţiunea şi Impulsul, Iubirea şi Ura, toate sunt necesare existenţei omului. (William Blake)
 • Adevăratele dureri sunt cele pe care le duci în tăcere şi de care nu vrei să fii nici compătimit, nici mângâiat.(George Sand)
 • Poţi dori ceva aşa de chinuitor şi de tare, încât împlinindu-ţi-se nici nu te mai bucuri: te-a costat prea mult suflet. (Lucian Blaga)
 • Dacă ai putea întemniţa dorinţele care încalcă legile, la închisoare ai da până şi peste sfinţi.(Antoine de Saint-Exupéry)
 • "...nu lovitura ne face să suferim, ci destinderea încordării care urmează, obositoare, ca un ecou, resturile învălmăşite care trebuie date la o parte de pe însuşi pragul deznădejdii. (William Faulkner, "Absalom! Absalom!")
 • Lumea întreagă e o scenă, dar nu toate rolurile sunt bine distribuite. (Oscar Wilde)
 • Atitudinea ta faţă de viaţă determină atitudinea vieţii faţă de noi. (Vince Lombardi)
 • Majoritatea oamenilor îşi întrebuinţează cea mai mare parte din timp ca să trăiască şi puţina libertate care le mai rămâne îi înspăimântă atât de tare, încât fac tot ce le stă în putinţă ca să scape de dânsa. (Johann Wolfgang von Goethe, "Suferinţele tânărului Werther")
 • If God could tell the story of the universe, the universe would become fictitious. (E. M. Forster, "Aspects of the Novel")
 • Cine va hotărî ce este mai groaznic să priveşti: inimi sterpe sau cranii golite? (Honoré de Balzac, "Moş Goriot")
 • Doi călugări se certau referitor la steagul de pe templu: unul spunea că steagul se mişcă, iar celălalt susţinea că vântul se mişcă. S-au tot certat şi nu au reuşit să cadă la învoială. Hui-neng, al şaselea patriarh, a spus: "Domnilor! Nu steagul se mişcă. Şi nici vântul. Mintea voastră se mişcă." (Parabolă din budismul Zen)
 • Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat. (B. F. Skinner)